Zespoły wentylacji obcej do silników elektrycznych – zasilanie 1-fazowe

W silnikach elektrycznych z regulowaną prędkością obrotową (np. przy zasilaniu z
falownika), przy zmniejszaniu prędkości obrotowej poniżej znamionowej, następuje
zmniejszenie wydajności standardowego wentylatora osadzonego na wale, co w
efekcie powoduje pogorszenie ich warunków chłodzenia.
W tym celu we wszystkich napędach stałomomentowych (np. prasy, przenośniki
taśmowe, wirówki, przekładnie itp.), gdzie wymagany jest stały moment obrotowy
na wale silnika głównego [T=f(n)=const.] w całym lub szerokim zakresie regulacji
prędkości, stosuje się zespoły wentylacji obcej (wymuszonej) zapewniające stałą
wydajność chłodzenia, niezależnie od prędkości obrotowej silnika głównego.
W napędach o tzw. kwadratowej charakterystyce obciążenia [T=f(n)2] (np. pompy,
wentylatory, itp.), gdzie moment obciążenia zmienia się z kwadratem prędkości
obrotowej tj. maleje przy obniżaniu tej prędkości, wystarczające jest zastosowanie
silnika z chłodzeniem własnym.