Wolnobiegi przykręcane

Wolnobieg, sprzęgło jednokierunkowe przykręcane

Wolnobiegi przykręcane


Przykręcane FON

FON do czołowego połączenia śrubowego z elementami blokującymi w trzech rodzajach

Właściwości

Wolnobiegi przyczepiane FON posiadają elementy blokujące i są bez łożyskowania.

Znajdują zastosowanie jako:

  • blokada ruchu powrotnego
  • sprzęgło jednokierunkowe(rozłącz.)
  • wolnobieg taktujący

Oprócz wykonania standardowego dostępne są dwa dalsze wykonania o podwyższonej żywotności i dokładności załączania.

Znamionowy moment obrotowy do 25 000 Nm

Otwory do 155 mm. Do wyboru jest szereg otworów standardowych.

Przykład zastosowania

Wolnobieg FON 57 SFT jako sprzęgło jednokierunkowe rozłączające na wale napędu głównego maszyny pakującej. Pierścień zewn. połączony jest kołem zębatym z przekładnią pełzającą, używaną do celów regulacji. W tym stanie wolnobieg pracuje w ruchu blokowania i napędza maszynę przez wał główny przy bardzo niskich obrotach. W normalnym ruchu (bieg jałowy) pierścień wewn. wyprzedza i napęd pełzający zostaje automatycznie odłączony. Elementy blokujące z RIDUVITEM dają dużą żywotność.

>>pobierz strony katalogowe

d06ac78b98a174931cc963bbdc43a4a4 (1)


Przykręcane FXM


FXM do czołowego połączenia śrubowego z odchylaniem elementów blokujących typu X

 

Właściwości

Wolnobiegi przyczepiane FXM są wolnobiegami bez własnego łożyskowania z elementami blokującymi typu X. Odchylanie elementów typu X zapewnia na biegu jałowym pracę bez tarcia przy szybkoobrotowym pierścieniu wewn.

Znajdują zastosowanie jako:

  • blokada ruchu powrotnego
  • sprzęgło jednokierunkowe (rozłącz.)

w przypadku wysokich obrotów na ruchu jałowym, a przy zastosowaniu jako sprzęgło jednokierunkowe rozłączające z niskimi obrotami w ruchu blokowania (zabierania)

Znamionowy moment obrotowy do 364 000 Nm

Otwory do 320 mm.

Do wyboru jest cały szereg otworów standardowych.

Przykład zastosowania I

Wolnobieg przyczepiany FXM 170-63 SX z pokrywą jako blokada ruchu powrotnego, zamontowana na czopie pierwszego wału pośredniego przekładni czołowej walcowej w napędzie taśmy ukośnego przenośnika. W przypadku zatrzymania silnika taśma musi być zabezpieczona, aby transportowane medium nie spowodowało cofania się taśmy pod ciężarem, co prowadzić może do znacznych szkód. Przy wysokich prędkościach występujących w ruchu normalnym (ruch jałowy) odchylanie elementów X zapewnia pracę bezstykową, a przez to bez zużycie.

Przykład zastosowania II

Dwa przyczepiane wolnobiegi FXM 120-50 SX w jednostce napędowej pionowego przenośnika kubełkowego. Oprócz napędu głównego przenośnik posiada  napęd pełzający, służący do obracania zespołu na wolnych obrotach podczas prac konserwacyjnych. Wolnobieg pomiędzy napędem pełzającym a głównym pracuje jako sprzęgło jednokierunkowe. W trakcie ruchu pełzającego wolnobieg jest w stanie roboczym (zablokowanym). W normalnym ruchu, przy pracy napędu głównego, pierścień wewn.  wolnobiegu obraca się z duża prędkością i wyprzedza, rozłączając przez to napęd pełzający. Drugi wolnobieg na czopie wału pracuje jako blokada ruchu powr. i zapobiega cofaniu się przenośnika w tył w czasie postoju.

Przykład zastosowania III

Wolnobieg przyczepiany FXM 79-25 DX jako sprzęgło jednokier. Rozłączające pomiędzy napędem pełzaj. a głównym w młynie cementowym. W ruchu pełzającym przez sprzęgło napędzany jest pierścień zewn. Wolnobieg pracuje w ruchu zabierania i niskimi obrotami napędza urządzenie przez główną przekładnię. W normalnym ruchu (bieg jałowy) pierścień wewn. wyprzedza przy dużych obrotach i napęd pełzający automatycznie jest wyłączony. W ruchu jałowym elementy blokujące pracują bezstykowo, nie ma zużycia. Zaletą jest tu umieszczenie uszczelki pomiędzy przekładnią a wolnobiegiem, która normalnie jest nieruchoma.

>>pobierz strony katalogowe

cede1849cc0526bb8a26e35f2e1cd775 (1)


Przykręcane FXRV i FXRT


FXRV i FXRT
do czołowego połączenia śrubowego z odchylaniem elementów blokujących X
i ogranicznikiem momentu obrotowego

Właściwości

Wolnobiegi przyczepiane FXRV i FXRT z elementami blokującymi nie posiadają własnego łożyskowania, wykonanie z odchylaniem elementów blokujących X. Składają się z wolnobiegu przyczepianego FXM  i dodatkowego ogranicznika momentu obrotowego.

Odchylanie elementów blokujących X daje pracę na biegu jałowym bez zużycia przy szybkoobrotowym pierścieniu wewn.

Wolnobiegi FXRV i FXRT pracują jako

  • sprzęgło jednokierunkowe (rozłącz.)

w przenośnikach do transportu ciągłego z napędem wielokrotnym, w których każdy napęd wyposażony jest w blokadę ruchu powr. Blokady ruchu powr. FXRV i FXRT z ograniczeniem momentu obr. rozwiązują tu przy zatrzymaniu napędu problem nierównomiernego rozłożenia momentu zwrotnego na poszczególne blokady, porównując momenty obr. występujące w blokadach. Ponadto likwidowane są dynamiczne szczyty momentów obr. procesu blokowania, co chroni przekładnię przed szkodliwymi momentami szczytowymi. Są one zatem cennym elementem konstrukcyjnym zwiększającym bezpieczeństwo pracy przenośników transportu ciągłego. Zalety:

  • chroni przekładnię przed dynamicznymi momentami szczytowymi podczas blokowania,
  • chroni przekładnie przed przeciążeniem w wyniku nierównomiernego rozłożenia ciężaru w napędach wielokrotnych,
  • przekładnia o małych wymiarach,

Wolnobieg przyczepiany FXRV z ogranicznikiem momentu obrotowego bez możliwości sterowanego zwalniania. Ten typoszereg blokad ruchu powrotnego z ogranicznikiem momentu obrotowego stanowi wykonanie podstawowe.

Wolnobieg przyczepiany FXRT z ogranicznikiem momentu obrotowego i możliwością sterowanego zwalniania. Ten typoszereg zbudowany jest tak samo jak FXRV, dodatkowozabudowane jest delikatne urządzenie zwalniające. Blokady ruchu powrotnego ze sterowaną możliwością zwalniania stosowane są, gdy żądane jest kontrolowane zwalnianie naciągu pasa wzgl. urządzenia w przypadku wystąpienia zablokowania na bębnie nawrotnym lub gdy wymagana będzie możliwość pewnego ograniczonego ruch wsteczny przenośnika.

>>pobierz strony katalogowe