Wolnobiegi kompletne

Wolnobieg sprzęgło jednokierunkowe kompletne

Wolnobiegi kompletne


Kompletne BA

BA…X i BC…X z ramieniem dźwigni z unoszeniem elementów blokujących typu X

4e88ac8f35bf910fdd828e0e7b536bed

Wolnobiegi kompletne BA…X  i  BC…X z ramieniem dźwigni są wolnobiegami z unoszonymi elementami blokującymi X i łożyskami kulkowymi.
Unoszenie elementów blokujących typu X zapewnia pracę w trybie jałowym bez zużycia przy szybkoobrotowym pierścieniu wewn.
Wolnobiegi BA…X posiadają pokrywę i nakładane są na czop wału. Wypełnienie olejem następuje po zamontowaniu na wale.

Wolnobiegi BC…X stosowane są na przelotowe wały i zalane są już olejem.

Wolnobiegi BA…X  i  BC…X stosowane są jako

 • blokada ruchu powrotnego

w przypadku wysokich obrotów na biegu jałowym.

Znamionowy moment obrotowy do 42 500 Nm

Otwory do 150 mm.

Przykład zastosowania

Wolnobieg kompletny BA 45 SX jako blokada ruchu powrotnego, umieszczona na czopie wału pośredniego przekładni zębatej czołowej. Wsteczny moment obrotowy odbierany jest przez ramię reakcyjne zamocowane do obudowy przekładni. Po zwolnieniu sworznia mocującego można obracać wał w obu kierunkach. W normalnej pracy (ruch jałowy) i wysokich obrotach wału stosowane jest odchylanie elementów blokujących typu X. Elementy pracują wówczas w biegu jałowym bezstykowo i nie ma zużycia.

BA…R i BC…R z ramieniem dźwigni z rolkami blokującymi


Właściwości

Wolnobiegi kompletne BA…R  i  BC…R z ramieniem dźwigni są wolnobiegami z łożyskami kulkowymi i uszczelnionymi rolkami blokującymi.

Wolnobiegi BA…R posiadają pokrywę i nakładane są na czop wału. Wypełnienie olejem następuje po zamontowaniu na wale.

Wolnobiegi BC…R stosowane są na przelotowe wały i zalane są olejem.

Wolnobiegi BA…R  i  BC…R stosowane są jako:

 • blokady ruchu powrotnego

w przypadku niskich do średnich obrotów na biegu jałowym.

Znamionowy moment obrotowy do 57 500 Nm.

Otwory do 150 mm.

Przykład zastosowania

Wolnobieg kompletny BA 90 R jako blokada ruchu powrotnego, umieszczona na czopie walca transportowego. Wsteczny moment obrotowy odbierany jest przez ramię reakcyjne ze sworzniem mocowanym do fundamentu. Po zwolnieniu sworznia mocującego wał transportowy obracać można w obu kierunkach.

>>pobierz strony katalogowe


Kompletne BD
8b2fc521786d75c0767dcba9b6f68392

BD…X do czołowego połączenia śrubowego z odchylaniem elementów blokujących typu X

Właściwości

Wolnobiegi kompletne DB…X posiadają łożyskowanie kulkowe i uszczelnienie i są wykonywane z odchylaniem elementów blokujących typu X. Są wypełnione olejem.

Odchylanie elementów typu X daje przy biegu jałowym szybkoobrotowym pierścienia wewn. wolnobiegu pracę bez zużywania się części.

Wolnobiegi BD…X stosowane są jako:

 • blokady ruchu powrotnego i
 • sprzęgła jednokierunkowe rozłączające

w przypadku wysokich prędkości obrotowych przy biegu jałowym oraz przy zastosowaniu jako sprzęgło rozłączające z niskimi obrotami w kierunku napędzania.

Przykład zastosowania

Wolnobieg kompletny BD 45 SX jako sprzęgło jednokierunkowe na czopie wału szybkoobrotowego napędu głównego maszyny tekstylnej. Koło łańcuchowe połączone jest z napędem pomocniczym. W normalnej pracy (biegu jałowym) pierścień wewn. wyprzedza i pierścień wewn. z przymocowanym kołem łańcuchowym jest w spoczynku. W trybie ustawiania  maszyna napędzana jest przez wolnoobrotowy napęd pomocniczy przez napęd łańcuchowy i wolnobieg. Przy występujących tu wysokich obrotach  pierścienia wewn. w ruchu jałowym stosuje się odchylanie elementów X; po odchyleniu elementy blokujące pracują bezstykowo i nie ma zużycia.


BD…R do czołowego połączenia śrubowego z rolkami blokującymi


Właściwości

Wolnobiegi kompletne BD…R posiadają kulkowe łożyskowanie i uszczelnione rolki blokujące.

Są zalane olejem i gotowe do montażu.

Znajdują zastosowanie jako:

 • blokada ruchu powrotnego
 • sprzęgła jednokierunkowe
 • wolnobieg taktujący

Znamionowy moment obrotowy do 57 500 Nm.

Otwory do 150 mm.

Przykład zastosowania

Wolnobieg kompletny BD 28 R jako sprzęgło jednokierunkowe w napędzie przenośnika rolkowego pieca przelotowego. Stalowe elementy przechodzić muszą przez piec ze zwiększającą się prędkością. Aby to osiągnąć, w napędzie łańcuchowym rolek transportowych zastosowano  sprzęgła jednokierunkowe rozłączające z obustronnie przykręconymi kołami łańcuchowymi. Napędzane koło łańcuchowe ma każdorazowo 2 zęby mniej niż koło napędzające. Przez to prędkość zwiększa się z walca na walec. Leżący element stalowy pokrywa swoją długością kilka rolek o różnej prędkości. Wolnobiegi umożliwiają wolniej obracającym się rolkom dostosowanie do prędkości transportowanego elementu.

>>pobierz strony katalogowe


Kompletne BM

e686ee1adb46b2accd4e4c9f748da5bbBM…X

z połączeniem wpustowym w pierścieniu zewn. z unoszeniem elementów blokujących typu X

Właściwości

Wolnobiegi kompletne BM…X posiadają kulkowe łożyskowanie i uszczelnione elementy umożliwiające odchylanie się od bieżni. Wolnobiegi są zalane olejem i gotowe do użycia.

Znajdują zastosowanie jako:

 • blokada ruchu powrotnego
 • sprzęgło jednokierunkowe.(rozłącz.)
 • wolnobieg taktujący

w przypadku wysokich obrotów w ruchu jałowym, a przy zastosowaniu jako sprzędła rozłączające przy niskich obrotach w kierunku blokowania (zabierania).
Znamionowy moment obrotowy do 42 500 Nm.
Otwory do 150 mm.

Przykład zastosowania

Wolnobieg kompletny BM 60 SX jako blokada ruchu powrotnego umieszczony na końcu wału pośredniego przekładni zębatej czołowej. Wolnobieg montowany jest bez obu uszczelek promieniowych i smarowany przez układ smarujący przekładni. W rowek wpustowy na pierścieniu zewn. wchodzi promieniowo sworzeń mocujący odbierający wsteczny moment obrotowy do nieruchomej obudowy. W czasie prac konserwacyjnych po wyjęciu sworznia mocującego odwrócić można kierunek obrotów urządzenia. W normalnej eksploatacji (biegu jałowym) przy wysokich obrotach wału stosuje się odchylanie elem. blokuj. typu X; wówczas elementy pracują  bezstykowo i przez to nie ma zużycia.


BM…R

z połączeniem wpustowym w pierścieniu zewn. z rolkami blokującymi


Właściwości

Wolnobiegi kompletne BM…R posiadają kulkowe łożyskowanie i uszczelnione rolki blokujące. Wolnobiegi są zalane olejem i gotowe do użycia.

Znajdują zastosowanie jako:

 • blokada ruchu powrotnego
 • sprzęgło jednokierunkowe (rozłącz.)
 • wolnobieg taktujący

Znamionowy moment obrotowy do 57 500 Nm.

Otwory do 150 mm.

Przykład zastosowania

Wolnobieg kompletny BM 40 R jako sprzęgło jednokierunkowe rozłączające w napędzie głównym  maszyny papierniczej. Koło zębate pasowe połączone jest z napędem pomocniczym. W normalnej pracy (ruchu jałowym) pierścień wewn. wyprzedza i pierścień zewn. wraz z nasadzonym kołem pasowym stoi. W trakcie regulacji (ruch zablokowany) maszyna napędzana jest niskimi obrotami z napędu pomocniczego przez koło zębate pasowe.

>>pobierz strony katalogowe


Kompletne FA

ef4a13ee83cf392ab4669bf69d0bd3ec (1)FA  z ramieniem dźwigni z elementami blokującymi  i smarowaniem smarem stałym

Właściwości

Wolnobiegi kompletne  FA z ramieniem dźwigni i ślizgowo łożyskowanymi elementami blokującymi. Są wypełnione smarem stałym i nie wymagają konserwacji.

Wolnobiegi FA stosowane są jako:

 • blokada ruchu powrotnego
 • wolnobieg taktujący

w przypadku niskich obrotów na biegu jałowym dla blokady ruchu powrotnego oraz przy niskich do wysokich obrotach załączania dla zastosowania jako wolnobieg taktujący.

Oprócz wykonania standardowego dostępne są dwa dalsze  wykonania o podwyższonej żywotności i wyższej dokładności załączania.

Znamionowy moment obrotowy do 2 500 Nm, otwory do 85 mm.

Przykład zastosowania

Wolnobieg kompletny FA 82 SFP jako wolnobieg taktujący przy podawaniu materiału tłocznika. Wolnobieg napędzany jest przez tarczę korbową. Wykonanie ze szlifem P daje podwyższoną żywotność i wyższą dokładność załączania.


>>pobierz strony katalogowe


Kompletne FAV

1ccc619b72d849de182220903c5e16b9FAV z ramieniem dźwigni z rolkami blokującymi  i smarowaniem smarem stałym

Właściwości

Wolnobiegi kompletne  FAV z ramieniem dźwigni i ślizgowo łożyskowanymi elementami blokującymi. Są wypełnione smarem stałym i nie wymagają konserwacji.

Wolnobiegi FAV stosowane są jako:

 • blokada ruchu powrotnego – w przypadku niskich obrotów w ruchu jałowym
 • wolnobieg taktujący – przy niskich oraz średnich obrotach całkowitych układów połączeń

Znamionowy moment obrotowy do 2 500 Nm, otwory do 80 mm.

Przykład zastosowania

Dwa  wolnobiegi kompletne FA 50 w napędzie walca maszyny do obróbki blach. Wolnobieg umieszczony po lewej stronie napędzany jest przez tarczę korbową o zmiennym skoku, dzięki czemu bezstopniowo regulować można drogę podawania (taktowania). Prawy wolnobieg zapobiega obracaniu się walców do tyłu podczas gdy drugo wolnobieg wykonuje swój ruch swobodny. Czasami planuje się jeszcze hamulec zapobiegający przyspieszaniu przez arkusz blachy.

>>pobierz strony katalogowe


Kompletne FB

9058eefc9a2bfbb55695a410fc7fd34aFB do czołowego połączenia śrubowego z elementami blokującymi w pięciu rodzajach

Właściwości

Wolnobiegi kompletne FB posiadają kulkowe łożyskowanie i uszczelnione elementy blokujące.

Są zalane olejem i gotowe do montażu.

Znajdują zastosowanie jako:

 • blokada ruchu powrotnego
 • sprzęgło jednokierunkowe(rozłącz.)
 • wolnobieg taktujący

Oprócz wykonania standardowego dostępne są dalsze cztery rodzaje o podwyższonej żywotności i dokładności załączania.

Znamionowy moment obrotowy do 160 000 Nm

Otwory do 300 mm. Do wyboru jest duża ilość wykonań standardowych.

Przykład zastosowania

Dwa kompletne wolnobiegi FB 82 SFT jako sprzęgła rozłączające w napędzie nożyc do obcinania brzegów zespołu walcarek. Przy obcinaniu początku taśmy walce odcinające napędzane są napędem nożyc. Oba wolnobiegi pracują w trybie zabierania. Po uchwyceniu arkusza blachy przez następną parę walców, pociągają one blachę dalej z szybszą prędkością i wewn. pierścienie wyprzedzają wolniej obracający się napęd od nożyc. Wówczas wolnobiegi pracują w ruchu swobodnym. Pokrycie elem. blokujących wolnobiegu warstwą Riduvitu daje dłuższą żywotność.

>>pobierz strony katalogowe


Kompletne FBE

a00adb558edf824a5f20646386d5e48aFBE ze sprzęgłem do wałów do małych przemieszczeń wału z elementami blokującymi w trzech rodzajach wykonania

Właściwości

Wolnobiegi kompletne FBE  z elastycznym sprzęgłem do wałów z łożyskowaniem i uszczelnionymi elementami blokującymi służące do łączenia prawidłowo wyrównanych wałów. Są zalane olejem i gotowe do użytku.

Znajdują zastosowanie jako:

 • sprzęgło jednokierunkowe (rozłącz.)

Oprócz wykonania standardowego dostępne są dwa wykonania o podwyższonej żywotności.

Znamionowe momenty obrotowe do 160 000 Nm, otwory do 300 mm. Dostępny jest duży wybór otworów standardowych.

Materiał  elastycznych elementów  sprzęgła jest odporny na olej.

Przykład zastosowania

Dwa wolnobiegi kompletne FBE 72 ze sprzęgłem do wałów jako sprzęgła jednokierunkowe rozłączające w napędzie młyna rurowego z napędem dodatkowym. Pomiędzy napędem głównym a przekładnią kątową umieszczony został wolnobieg FBE 72 SF typu standardowego (wolnobieg 1 na rys.99) . Pomiędzy napędem pomocniczym a przekładnią kątową umieszczono natomiast wolnobieg  FBE 72 LZ z odchylaniem elementów blokujących Z (wolnobieg 2). Jeśli pracuje napęd pomocniczy, pracuje wolnobieg 2 w ruchu blokowania (zabierania), a wolnobieg 1 wyprzedza na niskich obrotach (bieg jałowy). Przy napędzie napędem głównym urządzenie napędzane jest wolnobiegiem 1 (w ruchu blokowania (zabierania). Wolnobieg 2 wyprzedza i automatycznie rozłącza napęd pomocniczy.(ruch jałowy). Przy występujących tu wysokich obrotach zastosowane odchylanie elementów blokujących typu Z, elementy pracują w biegu jałowym bezstykowo i nie ma zużycia.

>>pobierz strony katalogowe


Kompletne FBF

871cc8c1136722fc07dc4488ab8334c1FBF z kołnierzem mocującym z elementami blokującymi w pięciu rodzajach

Właściwości

Wolnobiegi kompletne FBF z kołnierzem mocującym posiadają kulkowe łożyskowanie i uszczelnione elementy blokujące. Są zalane olejem i gotowe do montażu.
Znajdują zastosowanie jako:

 • blokada ruchu powrotnego
 • sprzęgło jednokierunkowe (rozłącz.)
 • wolnobieg taktujący

Oprócz wykonania standardowego dostępne są 4 dalsze wykonania o podwyższonej żywotności i dokładności załączania.

Znamionowy moment obrotowy do 160 000 Nm

Otwory do 300 mm. Do wyboru jest szereg otworów standardowych.

Przykład zastosowania

Wolnobieg kompletny FBF 72 DX jako sprzęgło jednokierunkowe rozłączające w napędzie maszyny do przetwarzania mięsa (kuter). W trakcie procesu mieszania motoreduktor napędza misę przez koła zębate i jednocześnie  wał noża przez pasek zębaty. W procesie cięcia wał noża dodatkowo napędzany jest dodatkowo wysokoobrotowym silnikiem. Pierścień wewn. wyprzedza przy tym   pierścień zewnętrzny napędzany motoreduktorem przez co motoreduktor zostaje automatycznie rozłączony. Przy występujących tu wysokich obrotach pierścienia wewn. zastosowano tu odchylanie elementy blokuj. typu X, w ruchu jałowym pracują one bezstykowo, nie ma zużycia.

>>pobierz strony katalogowe


Kompletne FBL

ef240ae66f5b8bc60c9020adfb87f2c1FBL ze sprzęgłem do wałów do większych przemieszczeń wału z elementami blokującymi w trzech rodzajach wykonania

Właściwości

Wolnobiegi kompletne FBL  ze sprzęgłem do wałów z łożyskowaniem i uszczelnionymi elementami blokującymi służące do łączenia wałów. Są zalane olejem i gotowe do użytku.

Znajdują zastosowanie jako:

 • sprzęgło jednokierunkowe (rozłącz.)

Oprócz wykonania standardowego dostępne są dwa wykonania o podwyższonej żywotności.

Znamionowe momenty obrotowe do 8 000 Nm, otwory do 140 mm. Dostępny jest duży wybór otworów standardowych.

Sztywne sprzęgło przejąć może duże przemieszczenia promieniowe i kątowe łączonych wałów bez przenoszenia sił reakcji na łożyska.

Przykład zastosowania

Wolnobieg kompletny FBL 82 SFZ jako sprzęgło jednokierunkowe rozłączające w napędzie taśmy transportowej z dodatkowym napędem pełzającym. Wolnobieg ze sprzęgłem umieszczony jest pomiędzy napędem głównym a napędem pełzającym. W napędzie pełzającym wolnobieg pracuje w kierunku blokowania i napędza taśmę niskimi obrotami. W normalnej pracy (bieg jałowy) napęd pochodzi od silnika głównego i pierścień zewn. ze sprzęgłem wyprzedza , przez co przekładnia pełzająca zostaje automatycznie odłączona. Przy występujących tu wysokich obrotach stosowany jest typ z odchylaniem elementów blokujących Z, wówczas elementy pracują w biegu jałowym   bezstykowo i nie występuje zużycie.


>>pobierz strony katalogowe


Kompletne FGR

ef9f7e3aa682a66ee16a7e5591b10a82FGR…R A3A4  i  FGR…R A2A3 z ramieniem dźwigni z rolkami blokującymi

Właściwości

Wolnobiegi kompletne FGR…R A2A3  i  FGR…R A3A4 z ramieniem dźwigni są wolnobiegami z łożyskami kulkowymi i uszczelnionymi rolkami blokującymi do smarowania olejowego.

Wolnobiegi FGR…R A3A4 posiadają pokrywę i nakładane są na czop wału.

Wolnobiegi FGR…R A2A3 stosowane są na przelotowe wały.

Napełnianie oleju ma miejsce po montażu wolnobiegu

Wolnobiegi FGR…R A2A3  i  FGR…R A3A4 stosowane są jako:

 • blokada ruchu powrotnego

w przypadku niskich do średnich obrotów na biegu jałowym.

Znamionowy moment obrotowy do 68 000 Nm .Otwory do 150 mm.

Przykład zastosowania

Wolnobieg kompletny FGR 45 R A3A4 jako blokada ruchu powrotnego na przeciwnym końcu wału napędowego przenośnika kubełkowego. Podczas postoju silnika przenośnik kubełkowy musi być zabezpieczony przez cofnięciem się transportowanego medium wstecz. Wsteczny moment obrotowy odbierany jest przez ramię reakcyjne zamocowane do obudowy przekładni. Po zwolnieniu sworznia mocującego można obracać wał w obu kierunkach

>>pobierz strony katalogoweA2A3
>>pobierz strony katalogowe A1A2


Kompletne FKh

724a1b8eb74f656dcc527f504d04a9d0FKh do czołowego połączenia śrubowego z hydrodynamicznym odchylaniem elementów blokujących do napędów  wielosilnikowych

Właściwości

Wolnobiegi kompletne FKH z hydrodynamicznym odchylaniem elementów blokujących stosowane są szczególnie wtedy, gdy podzespół napędzany jest wybiórczo przez dwa lub więcej silniki wzgl. turbiny o jednakowej lub podobnej prędkości obrotowej.

Wolnobiegi FKh są wyposażone w łożyska kulkowe i uszczelnione. Są wypełnione olejem i gotowe do montażu.

Znajdują zastosowanie jako:

 • sprzęgło jednokierunkowe (rozłącz.)

jeśli prędkości obrotowe na biegu jałowym i w kierunku blokowania (napędzania) są równe lub zbliżone.

Znamionowy moment obrotowy do 14 000 Nm, otwory do 95 mm

Przykład zastosowania

Dwa wolnobiegi kompletne FKh 28 ATR jako wolnobiegi rozłączające w napędzie wentylatora. Wentylator może być wybiórczo napędzany albo silnikiem elektrycznym albo turbiną. Wolnobiegi umieszczone pomiędzy wentylatorem a obydwoma podzespołami napędowymi załączają automatycznie pracujący napęd, rozłączając natomiast napęd nie pracujący. Wolnobiegi zastępują sprzęgła załączane wymagające dodatkowe uruchomienie przy przełączaniu z jednego napędu na drugi. Hydrodynamiczne rozłączanie elementów blokujących nadaje się do pracy na biegu jałowym bez zużycia, jeśli obroty w kierunku blokowania (roboczym) są jednakowe lub zbliżone do obrotów biegu jałowego.

>>pobierz strony katalogowe


Kompletne FR

4f1d25bb78ef7e0f04a4fd98cd30bf00FR do czołowego połączenia śrubowego

w wymiarach calowych; z elementami blokującymi w czterech rodzajach wykonania

Właściwości

Wolnobiegi kompletne typu FR z elementami blokującymi posiadają własne uszczelnienie

i łożyskowanie kulkowe. Dostarczane są napełnione olejem i gotowe do montażu.

Znajdują zastosowanie jako:

 • blokada ruchu powrotnego
 • wolnobieg wyprzedzający (sprzęgło jednokierunkowe)
 • wolnobieg taktujący

Oprócz wykonania standardowego dostępne są dalsze trzy wykonania o podwyższonej żywotności.

Znamionowy moment obrotowy do 25 500 ft-lbs.

Otwory do 7 cali. Dostępny jest duży zakres średnic standardowych, podanych w tabeli obok.


Przykład zastosowania

Wolnobieg kompletny FRX 600 jako wolnobieg wyprzedzający (sprzęgło jednokierunkowe) na czopie wału szybkoobrotowego napędu głównego maszyny tekstylnej. Koło łańcuchowe połączone jest z napędem pomocniczym. W ruchu normalnym (ruch jałowy) opierścień wewn. wyprzedza stojący pierścień zewn. z przymocowanym śrubami kołem łańcuchowym. W trakcie regulacji maszyna napędzana jest wolno obracającym się napędem pomocniczym przez koło łańcuchowe i wolnobieg. Wysokie obroty pierścienia wewn. w ruchu jałowym z zastosowaniem odchylania elementów typu X powodują, że nie ma styku, a przez to zużycia pomiędzy pierścieniem zewn. i wewn.