Walcowe PU

Zakres:

Pn = 0.18 – 1.5 kW
M2 = 2.6 – 50 Nm
i = 1.58 – 8.6