Walcowe płaskie KFT 105

Zakres:

Pn = 0.025 – 0.12 kW
M2 = 3 – 120 Nm
i = 20 – 929