Walcowe płaskie FT

Zakres:

Pn 0.09 – 1.5 kW
M2 = 12 – 655 Nm
i = 20 – 929