Walcowe płaskie ATS

Zakres:

Pn 0.12 – 4 kW
M2 = 10 – 700 Nm
i = 5.87 – 386.5