Walcowe CMG

Zakres:

Pn =  0.06 – 4 kW
M2 = 2 – 655 Nm
i = 3.7 – 398.3