Trójfazowe silniki klatkowe niskiego napięcia serii OMT4–IE1

Charakterystyka ogólna

Niniejszy katalog obejmuje trójfazowe silniki klatkowe niskiego napięcia, następujących serii:

  • OMT3 – w kadłubach żeliwnych, wielkości mechanicznej 80÷355
  • OMT4 – w kadłubach aluminiowych, wielkości mechanicznej 56÷160

Silniki produkowane są w użebrowanych kadłubach budowy zamkniętej IP55, z chłodzeniem powierzchniowym (TEFC).

Mają zastosowanie ogólnoprzemysłowe. Mogą być używane do napędu różnych maszyn i urządzeń, których praca ma charakter ciągły bez częstych rozruchów i nawrotów. Ze względu na stopień ochrony wnętrza mogą pracować w warunkach, gdy otaczające powietrze zawiera zanieczyszczenia. Zapylenie otoczenia nie powinno być wyższe od 10 mg/m3. Nie mogą to być jednak zanieczyszczenia agresywne chemicznie, takie jak opary kwasów i ługów, ani mieszanki wybuchowe.

Skrzynka zaciskowa osadzona jest standardowo na górze kadłuba.

Silniki przystosowane są do pracy dwukierunkowej.

Normy

Silniki spełniają wymagania norm PN-EN 60034-1, IEC 34-1/9, PN-IEC 72-1, IEC 85, DIN 57530/VDE 0530 oraz norm związanych i równoważnych.

Silniki oznakowane symbolami IE2/IE3 spełniają  wymagania normy PN-EN 60034-30 oraz Rozporządzeń WE 640/2009 + UE4/2014, dotyczących silników elektrycznych wysokosprawnych wg klasyfikacji IE2 oraz IE3.

Stopień ochrony:                 IP55,  wg PN-IEC 34-5

System chłodzenia:             IC411,  wg PN-IEC 34-6

Wykonanie mechaniczne:   B3; B35; B5; B14; B34; V1, wg PN-IEC 34-7

Klasa izolacji:                        F

Przyrost temperatury:         jak dla klasy B (≤80˚C)

Temperatura otoczenia:     -20…+40˚C

Wysokość instalowania:     ≤1000 m n.p.m

Napięcie i częstotliwość

W podstawowej wersji silniki są dostarczone dla następujących napięć zasilających:

230V(Δ) / 400V(Y) ±5%; 50Hz dla mocy ≤2,2 kW

400V(Δ) / 690V(Y) ±5%; 50Hz dla mocy ≥3,0 kW

Uzwojenia silników o mocach ≤2,2 kW są połączone fabrycznie w gwiazdę (Y), natomiast silników o mocach ≥3,0 kW w trójkąt (Δ)– standardowo dla napięcia zasilającego sieci 400V/50Hz.

Silniki posiadają 6 zacisków uzwojenia, co umożliwia ich przełączanie w trójkąt lub w gwiazdę w zależności od dostępnego źródła zasilania.Dla wszystkich silników uzwojonych na napięcie 400/690V możliwy jest rozruch za pomocą przełącznika Y/Δ.

Standardowe silniki mogą być również zasilane z sieci o częstotliwości znamionowej 60Hz, przy czym uzyskują wtedy moc znamionową o około 15% wyższą niż przy zasilaniu z sieci 50Hz,  odpowiednio:

265V(Δ) / 460V(Y) ±5%; 60Hz Þ P60Hz=115%×P50Hz

460V(Δ) / 796V(Y) ±5%; 60Hz Þ P60Hz=115%×P50Hz

Zgodnie z normami PN-EN60034-1, IEC34-1 dopuszcza się również zasilanie silników z tolerancją napięcia ±10%, ale parametry mogą odbiegać od znamionowych, a dopuszczalne przyrosty temperatury uzwojeń mogą się różnić około 10˚C od wartości przyjętych dla określonej klasy ciepłoodporności.

Uzwojenia

Uzwojenia stojana wykonane są z wysokiej jakości drutów nawojowych i materiałów izolacyjnych klasy F (155ºC), przy zachowaniu przyrostów temperatury odpowiadających klasie B (≤80ºC). Daje to możliwość współpracy z przemiennikami częstotliwości (falownikami) oraz stosowania we wszystkich strefach klimatycznych. Uzwojenie wirnika wykonane jest jako klatka odlewana ciśnieniowo z aluminium.

Dla ochrony uzwojeń przed nadmiernym przegrzaniem zastosowano termistorowe czujniki temperatury PTC (Mark A) o znamionowej temperaturze zadziałania TNF=150°C (po 1 szt./fazę). Charakterystyka czujników PTC zgodna jest z normą IEC 34.11-2. Do współpracy z czujnikami PTC zaleca się stosowanie przekaźników rezystancyjnych o charakterystyce Mark A.

Łożyska

Silniki wielkości mechanicznej 56÷160 wyposażone są standardowo w łożyska kulkowe zamknięte niewymagające dosmarowania.

W silnikach wielkości mechanicznej 180÷355 zastosowano łożyska otwarte z możliwością dosmarowania na biegu.

Wielkość mechaniczna
Liczba
biegunów
Strona
napędowa DE
Strona
przeciwna NDE
56-63 2,4 6201 2RS 6201 2RS
71 2,4,6 6202 2RS 6202 2RS
80 2,4,6,8 6204 2RS 6204 2RS
90 2,4,6,8 6205 2RS 6205 2RS
100 2,4,6,8 6206 2RS 6206 2RS
112 2,4,6,8 6306 2RS 6306 2RS
132 2,4,6,8 6308 2RS 6308 2RS
160 2,4,6,8 6309 2RS 6309 2RS
180 2,4,6,8 6311 C3 6311 C3
200 2,4,6,8 6312 C3 6312 C3
225 2,4,6,8 6313 C3 6313 C3
250 2,4,6,8 6314 C3 6314 C3
280 2 6314 C3 6314 C3
4,6,8 6317 C3 6317 C3
315 2 6317 C3 6317 C3
4,6,8 NU319 6319 C3
355 2 6319 C3 6319 C3
4,6,8 NU322 6322 C3

7322B (V1)

Na życzenie silniki mogą być wyposażone w łożyska wzmocnione walcowe serii NUxxx montowane po stronie napędowej. Przy zastosowaniu napędu pasowego lub innych przekładni oddziaływujących na łożyska i czop końcowy wału należy uzgodnić dopuszczalne obciążenia promieniowe i osiowe.

Wyważanie

Wirniki silników są wyważane dynamicznie z połówką wpustu (klina)
w napędowym czopie wałka. Stopień wyważenia jest zgodny
z normą międzynarodową IEC 34-14: 1982, klasa N (normal).

Zdolność przeciążeniowa i restart

Zgodnie z obowiązującymi normami silniki mogą być poddawane następującym przeciążeniom udarowym:

  • 1,5 × prąd znamionowy w ciągu 2 min
  • 1,6 × moment znamionowy w ciągu 15 sekund

Obydwa warunki stosuje się w odniesieniu do znamionowych warunków zasilania. Przy zaniku napięcia zasilającego możliwy jest ponowny rozruch silnika przy pełnej opozycji faz oraz przy 100% napięcia resztkowego.

Deklaracja zgodności, znak CE

Silniki spełniają wymagania dotyczące norm jakościowych oraz  bezpieczeństwa użytkowania i są znakowane symbolem CE.

Są projektowane, produkowane i badane w oparciu o system zapewnienia jakości ISO 9001.