Sprzęgło Sztywne

Sprzęgła sztywne


>> Pobierz katalog

Sprzęgła łubkowe stanowią sztywne połączenie wałów, zdolne przejąć uderzenia i siły działające promieniowo lub osiowo. Nie kompensuje ono jednak żadnych przesunięć osiowych, promieniowych względnie kątowych wału. Dlatego konieczna jest idealna  współosiowość łączonych wałów.

Dostępne są następujące wykonania sprzęgieł łubkowych:

Do pracy w poziomie:

Typ A :   wykonanie według DIN 115 lub 116do wałów o jednakowej średnicy

Typ B :   wykonanie według DIN 116do wałów o różnej średnicy


Do pracy w pionie:         


Typ A :  
z wpustem kształtowym zabezpieczającym przed przesunięciem wału – wg normy DIN 28134

Typ C :   z wytoczeniami do wkładanych pierścieni – wg normy DIN 115 

Zastosowania np. do pionowych mieszadeł. Wpusty kształtowe i wkładane pierścienie nie są dostarczane wraz ze sprzęgłem łubkowym. Wpusty kształtowe można zamówić dodatkowo.

Możliwe jest również dostarczenie sprzęgła łubkowego z  osłoną wykonaną z blachy stalowej; wówczas oznaczenie typu brzmi:  typ AS, BS  lub CS. Centrowanie części sprzęgła obywa się za pomocą pasowanych śrub łączących.

Demontaż sprzęgieł łubkowych możliwy jest bez konieczności osiowego przesuwania wałów.