Ślimakowe CM

Zakres:

Pn 0.06 – 7.5 kW
M2 = 15 – 1050 Nm
i = 5 – 100