Sprzęgło Rozłączalne Planox

Sprzęgło Habix


Sprzęgła cierne PLANOX pracują na sucho. Budowa układu załączającego jest podobna jak w sprzęgłach CONAX, natomiast przeniesienie momentu obrotowego odbywa się poprzez tarcze cierne jedno-, dwu- lub trzyrzędowe. Prawidłowy dobór sprzęgła zapewnia szybkie przyspieszenie i bezawaryjną pracę maszyny oraz odbieranie powstającego podczas rozruchu ciepła. Stosując sterowanie ręczne, pneumatyczne lub hydrauliczne mamy możliwość płynnego załączania układu napędowego. Stosując ciśnienia robocze: dla powietrza od 5-7 bar, dla układów hydraulicznych 35 bar, możemy odpowiednio dobrać zakres momentów obrotowych sprzęgieł PLANOX od 100 do 825000 Nm. Zużycie okładzin przy sterowaniu hydraulicznym regulowane jest automatycznie.

Sprzęgła te nadają się szczególnie do maszyn roboczych o wysokiej liczbie obrotów i dużej częstotliwości załączeń.


Stosowane typy sprzęgieł:

 • PM sprzęgło uruchamiane mechanicznie
  >>pobierz katalog
 • PP sprzęgło uruchamiane pneumatycznie
  >>pobierz katalog
 • PH sprzęgło uruchamiane hydraulicznie
  >>pobierz katalog
 • PMW, PPW, PHW połączenia na wale
 • PMA, PPA, PHA z ułożyskowaniem zewnętrznym
 • PPRW, PPRF sprzęgła pneumatyczne z promieniowym doprowadzeniem powietrza

Zastosowanie:

 • maszyny budowlane, kafary, frezarki uliczne
 • kruszarki, łamacze, młyny udarowe
 • pompy tłokowe, obiegowe, pompy tłoczące
 • sprężarki, kompresory
 • napędy walcarek
 • napędy kolejek w parkach rozrywki
 • napędy statków, pogłębiarek, wind kotwicznych
 • maszyny do obróbki drewna – strugarki, traki pionowe
 • maszyny do produkcji gumy i porcelany – prasy ślimakowe, mieszarki