Przekładnie krokowe równoległe

krzywka_r__wnoleg__a. Przekładnie krokowe równoległe

Jak sama nazwa wskazuje wałek wejściowy oraz wyjściowy są ułożone do siebie równolegle krzywka jest płaska, a jej specyficzny kształt daje nam pożądany ruch krokowy, w zależności od wymaganych parametrów; są przewidziane do stosowania przy dużych prędkościach; mają zwartą budowę i standardowo mogą być stosowane do 10 zatrzymań